ENFJ-A & ENFJ-T: Assertive & Turbulent Personlighet

Personlighetstyper är något som alltid intresserar oss, och det är här vi ska dyka in i de fascinerande världarna av ENFJ-A (Assertive) och ENFJ-T (Turbulent).

I denna artikel kommer vi att utforska dessa unika personlighetstyper, deras likheter, skillnader och hur de kan påverka individers beteende. Så, häng med på en resa fylld av insikter och upptäckter!

Vad Är ENFJ-A (Assertive)?

ENFJ-A är en av de 16 personlighetstyperna inom Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) och står för Extraverted, iNtuitive, Feeling, Judging – Assertive. Denna personlighetstyp är känd för att vara självsäker, driven och socialt kompetent. De trivs i ledarroller och är ofta naturliga diplomater.

Hur Är ENFJ-A Personlighet?

ENFJ-A-personer är ofta:

 • Självsäkra: De har en stark tro på sina egna förmågor och är inte rädda för att uttrycka sina åsikter.
 • Empatiska: De är mycket känsliga för andras känslor och behov, vilket gör dem utmärkta på att skapa och underhålla relationer.
 • Beslutsamma: När de har bestämt sig för en väg framåt, är de fast beslutna att se den till slutet.
 • Organiserade: De har en stark känsla av ordning och struktur, vilket gör att de kan hantera komplexa uppgifter effektivt.
 • Ledare: Med sin karisma och självförtroende har de en naturlig förmåga att inspirera och motivera andra.

Vad Är ENFJ-T (Turbulent)?

ENFJ-T är en annan variant av ENFJ personlighetstypen, som också hör till Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Den står för Extraverted, iNtuitive, Feeling, Judging – Turbulent. Denna personlighetstyp är kännetecknad av sina känslostarka, passionerade och ibland osäkra drag.

Hur Är ENFJ-T Personlighet?

ENFJ-T-personer kan vara:

 • Känsliga: De är djupt känslomässiga individer som kan bli lätt påverkade av sin omgivning.
 • Passionerade: De har en stark inre drivkraft och engagemang för sina intressen och värderingar.
 • Osäkra: De kan ibland känna sig osäkra och tvivla på sina egna förmågor, vilket kan leda till prokrastination eller beslutsångest.
 • Anpassningsbara: De är mycket flexibla och kan anpassa sig till förändrade omständigheter snabbt och smidigt.
 • Strävsamma: ENFJ-T-personer är ständigt på jakt efter personlig utveckling och självförbättring, vilket gör dem till ständiga sökare.

Vad Är Skillnaderna Mellan ENFJ-A & ENFJ-T?

Även om ENFJ-A och ENFJ-T personlighetstyperna har mycket gemensamt, finns det också några tydliga skillnader mellan dem:

 1. Självförtroende: ENFJ-A-personer är mer självsäkra och har en stark tro på sina egna förmågor, medan ENFJ-T-personer kan vara mer benägna att tvivla på sig själva och känna osäkerhet.
 2. Emotionell stabilitet: ENFJ-A-personer är generellt mer emotionellt stabila och kan hantera stress bättre än ENFJ-T-personer, som kan bli mer känslostarka och överväldigade under pressade situationer.
 3. Anpassningsförmåga: ENFJ-T-personer är mer flexibla och anpassningsbara än ENFJ-A-personer, vilket kan hjälpa dem att hantera förändringar och utmaningar på ett mer effektivt sätt.

Vad Är Likheterna Mellan ENFJ-A & ENFJ-T?

Trots skillnaderna mellan ENFJ-A och ENFJ-T personlighetstyperna, delar de också några gemensamma drag:

 1. Empati: Både ENFJ-A och ENFJ-T personer är djupt empatiska och känsliga för andras känslor och behov, vilket gör dem utmärkta på att bygga relationer och förstå andra.
 2. Ledarskap: Båda personlighetstyperna har en naturlig fallenhet för ledarskap och kan inspirera och motivera andra att nå sina mål.
 3. Engagemang: Både ENFJ-A och ENFJ-T personer är engagerade och passionerade om sina intressen och värderingar och arbetar hårt för att uppnå sina mål.

Vanliga Frågor

Är ENFJ-A eller ENFJ-T mer vanligt?

Det finns ingen konkret statistik över fördelningen av ENFJ-A och ENFJ-T, men det är viktigt att komma ihåg att personlighetstyper kan vara flytande och variera beroende på individens livserfarenheter och omständigheter.

Hur kan jag ta reda på om jag är ENFJ-A eller ENFJ-T?

Det bästa sättet att fastställa din personlighetstyp är att ta ett professionellt personlighetstest, som Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) eller någon annan pålitlig test.

Insert Image