ESTJ: Chefens Personlighet

ESTJ, även kallad "Chefen", är en av de sexton personlighetstyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Denna personlighetstyp är känd för sitt praktiska och logiska tänkande samt sin starka ledarskap och organisatoriska förmåga.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ESTJ innebär, hur det påverkar personligheten, och titta närmare på deras styrkor, svagheter, karriärval och relationer.

Gör Personlighetstestet För Att
Ta Reda På Vilken Personlighetstyp Du Är

Vad Betyder ESTJ & Hur Är Det Kopplat Till Personligheten

ESTJ är en akronym som står för följande personlighetsdrag:

 • Extraversion (E): ESTJ-personer är utåtriktade, energiska och njuter av att interagera med andra människor.
 • Sensing (S): De är praktiska, fokuserade på nuet och föredrar konkreta fakta och detaljer över teorier och abstraktioner.
 • Thinking (T): De är logiska, objektiva och fattar beslut baserat på rationella överväganden snarare än känslor.
 • Judging (J): ESTJ är planerande, strukturerade och uppskattar ordning och organisation.

Personlighetsdrag Hos ESTJ

Några av de mest framträdande personlighetsdragen hos ESTJ-personer inkluderar:

 1. Starka ledare: De har en naturlig förmåga att ta kommando och leda andra, vilket gör dem till utmärkta chefer och ledare.
 2. Praktiska och realistiska: De har en stark förankring i verkligheten och föredrar att lösa konkreta problem snarare än att fokusera på teorier och idéer.
 3. Ansvarsfulla och lojala: De tar sina åtaganden på allvar och är mycket lojala mot sina vänner, familj och arbetsgivare.
 4. Uthålliga och beslutsamma: De är fast beslutna att uppnå sina mål och är inte rädda för att arbeta hårt för att nå dem.

Personlighetstypen ESTJ & Kognitiva Funktioner

ESTJ-personligheten består av följande kognitiva funktioner:

 1. Dominant: Extraverted Thinking (Te)
 2. Hjälpande: Introverted Sensing (Si)
 3. Tertiär: Extraverted Intuition (Ne)
 4. Inferior: Introverted Feeling (Fi)

Undertyper Av ESTJ (ESTJ-A & ESTJ-T)

Det finns två undertyper av ESTJ-personligheten, vilka är:

ESTJ-A (Assertive): Denna variant är självsäker, beslutsam och stabil i sina åsikter och beslut. De är inte rädda för att ta ansvar och stå upp för sina principer.

ESTJ-T (Turbulent): Denna variant är mer känslig för kritik och kan vara mer självkritiska. De tenderar att vara mer anpassningsbara och fokuserade på att förbättra och utveckla sig själva.

Du kan läsa mer om ESTJ-A och ESTJ-T här.

ESTJ - Styrkor

ESTJ-personer har flera styrkor, bland annat:

 • Utmärkta ledare: De är naturligt skickliga på att organisera och leda andra, vilket gör dem till effektiva chefer och projektledare.
 • Praktiska problemlösare: De har en naturlig förmåga att identifiera och lösa praktiska problem på ett effektivt och logiskt sätt.
 • Ansvarsfulla och pålitliga: De tar sina åtaganden på allvar och är mycket lojala mot sina vänner, familj och arbetsgivare.
 • Kommunikativa och självsäkra: De är utåtriktade och har inga problem med att uttrycka sina åsikter och förväntningar på ett klart och tydligt sätt.

ESTJ - Svagheter

Trots sina styrkor har ESTJ-personer även några svagheter:

 • Kan vara styrda och auktoritära: De kan ibland vara för kontrollerande och krävande, vilket kan leda till konflikter med andra.
 • Svårt att hantera känslor: De kan ha svårt att förstå och hantera sina egna och andras känslor, vilket kan göra dem mindre empatiska och omedvetna om andras behov.
 • Intoleranta mot avvikande åsikter: De kan vara ovilliga att lyssna på och acceptera åsikter som skiljer sig från deras egna, vilket kan göra dem mindre öppna för nya idéer och perspektiv.
 • Överdriven fokus på traditioner och regler: De kan vara för fasta i sina övertygelser och fokuserade på att följa regler och traditioner, vilket kan göra dem mindre flexibla och anpassningsbara.

Karriär & Jobb För ESTJ

ESTJ-personer är väl lämpade för karriärer som kräver starkt ledarskap, organisatoriska färdigheter och beslutsamhet. Några bra yrkesval för ESTJ inkluderar:

 1. Företagsledning och administration
 2. Militär och polis
 3. Projektledning
 4. Ingenjör
 5. Läkare eller sjuksköterska
 6. Jurist eller domare
 7. Lärare eller skolledare

Relationer För ESTJ

När det kommer till relationer är ESTJ-personer lojala, engagerade och ansvarstagande partners. De värdesätter stabilitet och tradition i sina relationer och är ofta mycket familjeorienterade. De kan dock ibland ha svårt att uttrycka sina känslor och vara empatiska, vilket kan göra det svårt för deras partner att känna sig förstådda och uppskattade på ett emotionellt plan. För att bygga framgångsrika relationer är det viktigt för ESTJ-personer att arbeta på sin kommunikation och empati.

I vänskapsrelationer är ESTJ-personer lojala och pålitliga vänner. De är ofta de som andra vänder sig till för råd och hjälp, tack vare deras praktiska och logiska tänkande. De njuter av att umgås med andra människor och trivs i sociala sammanhang. Det är dock viktigt för ESTJ-personer att vara öppna för andras synpunkter och att visa förståelse och respekt för sina vänners känslor och behov.

Kända Personer Som Är ESTJ

Flera kända personer har identifierats som ESTJ-personligheter, bland annat:

 1. Margaret Thatcher, före detta brittisk premiärminister
 2. Lyndon B. Johnson, före detta amerikansk president
 3. Vince Lombardi, legendarisk amerikansk fotbollstränare
 4. Judge Judy Sheindlin, amerikansk TV-domare och författare
 5. Emma Watson, brittisk skådespelerska och aktivist

Vanliga frågor om ESTJ-personligheten

Vad betyder ESTJ?

ESTJ står för Extraversion, Sensing, Thinking och Judging. Det är en av de sexton personlighetstyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Är ESTJ en vanlig personlighetstyp?

Ja, ESTJ är en av de mer vanliga personlighetstyperna och uppskattas utgöra cirka 8-12% av befolkningen.

Vilka är de bästa yrkena för ESTJ-personer?

ESTJ-personer är väl lämpade för karriärer som kräver starkt ledarskap, organisatoriska färdigheter och beslutsamhet, såsom företagsledning, militär, projektledning och juridik.

Hur är ESTJ i relationer?

I relationer är ESTJ-personer lojala, engagerade och ansvarstagande partners. De värdesätter stabilitet och tradition, men kan ibland ha svårt att uttrycka sina känslor och vara empatiska.

Slutsats

ESTJ-personligheten är en stark ledare med en praktisk och logisk inställning till livet. De är ansvarsfulla, pålitliga och lojala, vilket gör dem till utmärkta vänner, partners och arbetskamrater. Genom att förstå och arbeta med sina styrkor och svagheter kan ESTJ-personer uppnå framgång inom en mängd olika områden, både professionellt och personligt.

Gör Personlighetstestet För Att
Ta Reda På Vilken Personlighetstyp Du Är