ENFJ: Protagonistens Personlighet

ENFJ är en av de sexton personlighetstyperna enligt Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), som är en populär metod för att analysera och beskriva mänskliga beteenden och personligheter.

I denna artikel kommer vi att ta en djupdykning i denna unika personlighetstyp och undersöka dess innebörd, särdrag och hur det relaterar till en individs personlighet, relationer och karriärval.

Gör Personlighetstestet För Att
Ta Reda På Vilken Personlighetstyp Du Är

Vad Betyder ENFJ & Hur Är Det Kopplat Till Personligheten

ENFJ är en akronym som representerar de fyra kognitiva funktionerna som utgör denna personlighetstyp:

 • Extraverted Feeling (E): Utrycker och bearbetar känslor, värderingar och åsikter öppet och ärligt.
 • Introverted Intuition (N): Har en stark intuition och en förmåga att förstå komplexa samband och mönster.
 • Extraverted Thinking (T): Analyserar och löser problem genom att använda logik och kritiskt tänkande.
 • Introverted Sensing (S): Har en stark känsla för detaljer och är noggrann i sitt arbete.

Personlighetsdrag Hos ENFJ

ENFJ-personer har följande personlighetsdrag:

 1. Empatiska och omtänksamma
 2. Kommunikativa och uttrycksfulla
 3. Drivna och ambitiösa
 4. Idealistiska och visionära
 5. Ledande och beslutsamma

Personlighetstypen ENFJ & Kognitiva Funktioner

De kognitiva funktionerna hos ENFJ-personer är:

 1. Dominant: Extraverted Feeling (Fe)
 2. Auxiliär: Introverted Intuition (Ni)
 3. Tertiär: Extraverted Thinking (Te)
 4. Inferior: Introverted Sensing (Si)

Undertyper Av ENFJ (ENFJ-A & ENFJ-T)

ENFJ-personer kan delas in i två undertyper baserat på hur självmedvetna och självkännande de är:

ENFJ-A (Assertive): Självsäkra och självmedvetna individer som är beslutsamma och handlingskraftiga.

ENFJ-T (Turbulent): Mer känslostyrda och självkritiska individer som kan vara mer benägna att känna sig osäkra och osäkra i vissa situationer.

Du kan läsa mer om ENTJ-A och ENTJ-T här.

ENFJ - Styrkor

ENFJ-personer har många styrkor, bland annat:

 1. Utmärkta kommunikatörer
 2. Starka ledaregenskaper
 3. Empatiska och stödjande
 4. Kreativa och inspirerande
 5. Anpassningsbara och flexibla

ENFJ - Svagheter

Trots sina styrkor kan ENFJ-personer även ha svagheter:

 1. Kan vara överkänsliga och ta kritik personligt
 2. Ibland för idealistiska och orealistiska
 3. Svårigheter att sätta gränser och säga nej
 4. Tenderar att överbelasta sig själva med ansvar
 5. Kan bli alltför kontrollerande i vissa situationer

Karriär & Jobb För ENFJ

ENFJ-personer trivs i yrken där de kan använda sina kommunikationsförmågor, ledaregenskaper och empati för att göra en positiv inverkan på andra. Exempel på karriärer som passar ENFJ-personer inkluderar:

 1. Lärare och utbildare
 2. Psykologer och terapeuter
 3. PR-konsulter och kommunikationsstrateger
 4. Ledare inom ideella organisationer
 5. Sjukvårdsadministratörer och socialarbetare

Relationer För ENFJ

ENFJ-personer är passionerade och engagerade partners som värderar djupa emotionella band och öppen kommunikation i sina relationer. De är stödjande och uppmuntrande, och de trivs med att hjälpa sina partners att växa och utvecklas.

ENFJ-personer är oftast kompatibla med personlighetstyper som också värdesätter öppenhet och kommunikation, såsom INFJ, INFP, ENFP och ESFJ. Det är viktigt för ENFJ-personer att hitta en partner som är villig att arbeta tillsammans för att skapa en stark och sund relation.

Kända Personer Som Är ENFJ

Många kända personer har identifierats som ENFJ, vilket visar att denna personlighetstyp kan vara framgångsrik inom en mängd olika områden. Några exempel på kända ENFJ-personer inkluderar:

 1. Barack Obama, före detta amerikansk president
 2. Oprah Winfrey, TV-personlighet och filantrop
 3. Martin Luther King Jr., medborgarrättsaktivist
 4. Jennifer Lawrence, skådespelerska
 5. Nelson Mandela, före detta sydafrikansk president och aktivist

Slutsats

ENFJ är en dynamisk och engagerande personlighetstyp som utmärker sig inom kommunikation, ledarskap och empati. Genom att förstå denna personlighetstyp bättre kan individer som är ENFJ lära sig att utnyttja sina styrkor, övervinna sina svagheter och bygga meningsfulla relationer och karriärer som är i linje med deras värderingar och passioner.

Vanliga Frågor

Är ENFJ en vanlig personlighetstyp? 

ENFJ är en av de mer ovanliga personlighetstyperna och utgör cirka 2-3% av befolkningen.

Vad är den viktigaste skillnaden mellan ENFJ-A och ENFJ-T? 

ENFJ-A-personer är mer självsäkra och beslutsamma, medan ENFJ-T-personer tenderar att vara mer känslostyrda och självkritiska.

Vilka personlighetstyper kompletterar ENFJ bäst i relationer? 

ENFJ-personer är oftast kompatibla med INFJ, INFP, ENFP och ESFJ, eftersom dessa personlighetstyper också värderar öppenhet och kommunikation i sina relationer.

Vilka är några tips för ENFJ-personer som vill förbättra sina relationer och karriärer? 

För att förbättra sina relationer och karriärer kan ENFJ-personer fokusera på att lära sig att sätta gränser, acceptera kritik utan att ta det personligt och arbeta med att balansera sina idealistiska och realistiska förväntningar.

Hur kan ENFJ-personer hantera stress och undvika utbrändhet? 

För att hantera stress och undvika utbrändhet kan ENFJ-personer fokusera på att prioritera sina mål, delegera ansvar, säga nej när det är nödvändigt och ta tid för att återhämta sig och koppla av.

Gör Personlighetstestet För Att
Ta Reda På Vilken Personlighetstyp Du Är