INFJ: Advokatens Personlighet

INFJ, också känd som "Advokaten" i Myers-Briggs personlighetstyper, är en av de mest sällsynta och fascinerande personlighetstyperna.

I den här artikeln kommer vi att utforska allt om INFJ: deras unika drag, styrkor, svagheter och mycket mer. Men först, låt oss förstå vad INFJ betyder och hur det är kopplat till personligheten.

Gör Personlighetstestet För Att
Ta Reda På Vilken Personlighetstyp Du Är

Vad Betyder INFJ & Hur Är Det Kopplat Till Personligheten

INFJ står för Introvert, iNtuitiv, Kännande och Bedömmande. Dessa fyra bokstäver beskriver de grundläggande egenskaper som definierar en INFJ-personlighet. Låt oss bryta ner vad varje bokstav innebär:

 1. Introvert (I): INFJ-personer föredrar ensamtid och tänker innan de talar. De kan vara blyga och reserverade i sociala situationer.
 2. iNtuitiv (N): INFJ fokuserar mer på möjligheter och framtida scenarier snarare än konkreta detaljer i nuet.
 3. Kännande (F): INFJ tar beslut baserat på sina känslor och värderingar, vilket gör dem empatiska och omtänksamma.
 4. Bedömmande (J): INFJ har en stark känsla av ordning och struktur, och de planerar och organiserar sina liv noggrant.

Personlighetsdrag Hos INFJ

Här är några av de mest framträdande personlighetsdragen som kännetecknar en INFJ:

 • Empatisk och känslig för andras känslor
 • Analytisk och intuitiv
 • Idealistisk och värderingsdriven
 • Privat och reserverad
 • Kreativ och visionär
 • Strävar efter harmoni och meningsfulla relationer

Personlighetstypen INFJ & Kognitiva Funktioner

INFJ-personligheter använder följande kognitiva funktioner för att navigera i världen:

 1. Introvert Intuition (Ni): Denna funktion hjälper INFJ att se mönster och samband i sin omgivning, vilket gör att de kan förutse framtiden och förstå människor på ett djupare plan.
 2. Extravert Känsla (Fe): Denna funktion gör att INFJ kan känna av andras känslor och behov, och anpassa sig för att skapa harmoni i relationer.
 3. Introvert Tänkande (Ti): Denna funktion hjälper INFJ att analysera och kritiskt granska information, vilket gör att de kan lösa problem och fatta välgrundade beslut.
 4. Extravert Sinnesförnimmelse (Se): Denna funktion, även om den är den svagaste för INFJ, hjälper dem att vara medvetna om sin omgivning och uppskatta skönheten i nuet.

Undertyper Av INFJ (INFJ-A & INFJ-T)

INFJ kan delas in i två undertyper baserat på deras självförtroende och sätt att hantera stress:

INFJ-A (Assertive Advocate): Dessa INFJ är mer självsäkra, beslutsamma och mindre benägna att påverkas av yttre kritik eller stress. De är mer benägna att stå upp för sina värderingar och har en stark känsla av själv.

INFJ-T (Turbulent Advocate): Dessa INFJ är mer känsliga för kritik och stress och kan vara mer självkritiska. De kan vara mer benägna att oroa sig för vad andra tycker om dem och kan kämpa med att upprätthålla självkänsla och självförtroende.

Du kan läsa mer om INFJ-A och INFJ-T här.

INFJ - Styrkor

INFJ-personligheter har många styrkor som gör dem unika och värdefulla:

 • Stor empatisk förmåga: INFJ kan lätt sätta sig in i andras ställning och förstå deras känslor och behov.
 • Kreativitet: INFJ är visionära och kan komma på innovativa lösningar på problem.
 • Engagerade i sina värderingar: INFJ är djupt engagerade i sina värderingar och kämpar för att göra världen till en bättre plats.
 • Lätta att anpassa sig: INFJ är flexibla och kan anpassa sig till olika situationer och människor.
 • Goda lyssnare: INFJ är uppmärksamma och närvarande när någon pratar, vilket gör att de kan erbjuda stöd och förståelse.

INFJ - Svagheter

Som alla personlighetstyper har INFJ också svagheter:

 • Känsliga för kritik: INFJ kan ta kritik personligt och bli sårade av negativa kommentarer.
 • Perfektionism: INFJ kan vara mycket självkritiska och ställa för höga krav på sig själva och andra.
 • Svårt att delegera: INFJ kan ha svårt att lita på andra och kan ta på sig för mycket ansvar.
 • Överanalyserar: INFJ kan bli för upptagna med att analysera och oroa sig för framtiden, vilket kan göra dem ångestfyllda.

Karriär & Jobb För INFJ

INFJ-personer trivs bäst i yrken som möjliggör för dem att använda sin empati, kreativitet och engagemang för att göra en meningsfull inverkan. Här är några yrken som passar INFJ:

 • Psykolog
 • Rådgivare eller terapeut
 • Lärare eller pedagog
 • Skriftförfattare eller författare
 • Socialarbetare
 • PR-specialist eller kommunikatör
 • Hälso- och sjukvårdsadministrator
 • Miljöaktivist eller samhällsorganisatör
 • Konstnär eller designer

Relationer För INFJ

INFJ-personer värdesätter djupa och meningsfulla relationer. De söker partners som delar deras värderingar och med vilka de kan skapa en känslomässig koppling. I relationer är INFJ:

 • Lojala och engagerade
 • Omtänksamma och stöttande
 • Uppmärksamma på sin partners känslor och behov
 • Kommunikativa och villiga att arbeta på problem tillsammans
 • Kan ha svårt att öppna sig och dela sina känslor

Kända Personer Som Är INFJ

Här är några kända personer som anses vara INFJ:

 • Carl Gustav Jung, schweizisk psykiater och psykoanalytiker som grundade analytisk psykologi
 • Mahatma Gandhi, indisk politiker och andlig ledare som kämpade för Indiens självständighet genom icke-våld
 • Nelson Mandela, sydafrikansk politiker och aktivist som kämpade mot apartheid och blev Sydafrikas första svarta president
 • Florence Nightingale, brittisk sjuksköterska, social reformator och grundare av modern omvårdnad
 • Fjodor Dostojevskij, rysk författare känd för verk som "Brott och straff" och "Idioten"

Slutsats

INFJ-personligheten är en unik och fascinerande personlighetstyp som präglas av empati, intuition och en stark värderingsgrund. Trots sina svagheter har INFJ många styrkor som gör dem till viktiga bidragsgivare i samhället och värdefulla partners i relationer. Genom att förstå och acceptera sina egna och andras personlighetstyper kan vi alla bygga starkare och mer meningsfulla relationer och samarbeten.