INFP: Medlarens Personlighet

INFP-personlighetstypen, även känd som Drömmaren eller Medlaren, är en av de sexton Myers-Briggs personlighetstyperna.

I denna artikel kommer vi att utforska och förstå INFP-personlighetens unika aspekter, deras styrkor och svagheter, samt hur de passar in i olika yrken och relationer. Så, sätt dig bekvämt och dyk djupt in i INFPs fascinerande värld!

Gör Personlighetstestet För Att
Ta Reda På Vilken Personlighetstyp Du Är

Vad Betyder INFP & Hur Är Det Kopplat Till Personligheten

INFP står för Introversion, Intuition, Känsla och Perception. Dessa fyra bokstäver representerar de huvudsakliga egenskaperna hos denna personlighetstyp, vilka är:

 • Introvert (I): INFPs föredrar att tänka och reflektera över sina inre erfarenheter istället för att fokusera på den yttre världen.
 • Intuitiv (N): De fokuserar mer på mönster och underliggande teman snarare än detaljer och konkret information.
 • Kännande (F): INFPs fattar beslut baserat på sina känslor och värderingar och prioriterar harmoni och samarbete över logik och effektivitet.
 • Perceiver (P): De är flexibla och anpassningsbara, föredrar att gå med flödet istället för att ha strikta rutiner och planer.

Personlighetsdrag Hos INFP

Några av de mest framträdande personlighetsdragen hos INFPs är:

 • Empatiska och medkännande
 • Kreativa och fantasifulla
 • Idealistiska och visionära
 • Självständiga och självreflekterande
 • Flexibla och anpassningsbara
 • Lojala och engagerade i sina värderingar

Personlighetstypen INFP & Kognitiva Funktioner

INFP-personlighetstypen är baserad på följande kognitiva funktioner:

 1. Introvert Känsla (Fi): INFPs primära kognitiva funktion är att bearbeta och värdera sina känslor och erfarenheter internt.
 2. Extravert Intuition (Ne): Denna sekundära funktion gör att INFPs kan se möjligheter och alternativ samt koppla samman idéer och koncept.
 3. Introvert Tänkande (Ti): INFPs använder denna funktion för att analysera och förstå situationer, även om det inte är deras primära beslutsfattande verktyg.
 4. Extravert Känsla (Se): Som deras minst utvecklade funktion är INFPs mindre bekväma med att hantera konkreta detaljer och fokusera på nuet.

Undertyper Av INFP (INFP-A & INFP-T)

Det finns två undertyper av INFP-personligheten, vilka är:

INFP-A (Assertive Mediator): Denna undertype av INFP kännetecknas av självsäkerhet och en inre styrka som hjälper dem att hantera stress och utmaningar på ett bättre sätt.

INFP-T (Turbulent Mediator): INFP-T är mer känsliga för kritik och osäkerhet och har en tendens att ständigt ifrågasätta sina beslut och förmågor.

Du kan läsa mer om INFP-A och INFP-T här.

INFP - Styrkor

INFP-personligheter har många styrkor som gör dem unika och värdefulla i samhället, såsom:

 • Stark empati och förståelse för andra
 • Kreativitet och originalitet i deras tankar och idéer
 • Starka värderingar och integritet
 • Förmåga att se möjligheter och lösningar där andra kanske inte kan
 • Lojalitet och engagemang för sina nära och kära

INFP - Svagheter

Som alla personlighetstyper har INFPs också några svagheter som kan utmana dem, såsom:

 • Känslighet för kritik och negativa kommentarer
 • Svårigheter att hantera konflikter och konfrontationer
 • Tendens att bli överväldigad av känslor och stress
 • Benägenhet att idealisera och drömma istället för att fokusera på realistiska mål och planer
 • Ibland kan de vara för inåtvända och isolera sig från omvärlden

Karriär & Jobb För INFP

INFPs trivs bäst i yrken där de kan använda sin kreativitet, empati och idealism för att göra en meningsfull inverkan på världen. Några karriärmöjligheter som passar INFPs inkluderar:

 • Författare eller journalist
 • Psykolog eller terapeut
 • Lärare eller pedagog
 • Grafisk designer eller konstnär
 • Socialarbetare eller rådgivare

Relationer För INFP

När det gäller relationer är INFPs lojala, engagerade och kärleksfulla partners som värdesätter äkta förbindelser och djupa känslomässiga band. De är stöttande och förstående, men kan också vara känsliga och ibland behöver tid för sig själva för att ladda sina inre batterier.

Kända Personer Som Är INFP

Många kända personer har identifierats som INFPs, såsom:

 • William Shakespeare, författare och dramatiker
 • J.R.R. Tolkien, författare av "Sagan om Ringen"
 • Virginia Woolf, författare och feminist
 • Audrey Hepburn, skådespelerska och filantrop
 • Kurt Cobain, musiker och sångare i bandet Nirvana

Vanliga frågor

Vad betyder INFP-personlighetstypen?

INFP står för Introvert, Intuitiv, Kännande och Perceiver. Det är en av de sexton Myers-Briggs personlighetstyperna och kallas också Drömmaren eller Medlaren.

Vad är de främsta styrkorna hos en INFP?

Några av INFPs främsta styrkor inkluderar empati, kreativitet, idealism, flexibilitet och lojalitet.

Vilka är några svagheter hos INFP-personligheter?

INFPs kan vara känsliga för kritik, ha svårt att hantera konflikter, bli överväldigade av känslor och stress, samt ha en tendens att drömma och idealisera istället för att fokusera på realistiska mål.

Vilka yrken passar bäst för INFP-personligheter?

INFPs trivs i yrken där de kan använda sin kreativitet, empati och idealism, såsom författare, psykologer, lärare, grafiska designers och socialarbetare.

Hur är INFPs i relationer?

INFPs är lojala, engagerade och kärleksfulla partners som värdesätter äkta förbindelser och djupa känslomässiga band. De är stöttande och förstående, men kan också vara känsliga och ibland behöver tid för sig själva.

Slutsats

INFP-personligheten är en unik och fascinerande personlighetstyp som präglas av empati, kreativitet och idealism. Deras förmåga att se möjligheter och lösningar samt deras starka värderingar och integritet gör dem till värdefulla medlemmar i samhället. Genom att förstå och omfamna deras styrkor och svagheter kan INFPs blomstra i yrken och relationer som är meningsfulla och givande.