ESFJ-A & ESFJ-T: Assertive & Turbulent Personlighet

Det är ingen tvekan om att människor är komplexa och unika varelser, och ESFJs personlighet är inget undantag. En av de mest fascinerande aspekterna av vår natur är de olika personlighetstyperna som påverkar hur vi beter oss, kommunicerar och förhåller oss till andra.

I den här artikeln tar vi en närmare titt på två specifika personlighetstyper: ESFJ-A (Assertive) och ESFJ-T (Turbulent). Vi kommer att dyka djupt in i deras egenskaper, likheter och skillnader samt besvara några av de vanligaste frågorna om dessa personligheter.

Vad är ESFJ-A (Assertive)?

ESFJ-A står för Extraverted, Sensing, Feeling, Judging – Assertive. Den här personlighetstypen är känd för att vara utåtriktad, praktisk, empatisk och beslutsam. De är också självsäkra individer som trivs i sociala situationer och är självsäkra nog att uttrycka sina åsikter och stå för det de tror på.

Hur är ESFJ-A personlighet?

De som faller under ESFJ-A personlighetstypen är ofta:

 • Sociala och utåtriktade: De älskar att vara omkring andra människor och trivs i gruppaktiviteter.
 • Praktiska och jordnära: De föredrar att arbeta med konkreta uppgifter och har en tendens att fokusera på detaljer.
 • Empatiska och omtänksamma: De har en stark känsla för andras känslor och behov och strävar efter att hjälpa och stödja dem.
 • Beslutsamma och organiserade: De är målmedvetna och gillar att ha en plan för att nå sina mål.
 • Självsäkra och självständiga: De är inte rädda för att ta initiativ och stå upp för det de tror på.

Vad är ESFJ-T (Turbulent)?

ESFJ-T står för Extraverted, Sensing, Feeling, Judging – Turbulent. Precis som ESFJ-A, är dessa personer sociala, praktiska, empatiska och beslutsamma. Men de skiljer sig i hur de hanterar stress, osäkerhet och självkritik.

Hur är ESFJ-T personlighet?

ESFJ-T personligheter har liknande egenskaper som ESFJ-A, men med några nyckelskillnader:

 • Känsliga för kritik: De är mer benägna att ta kritik personligt och kan ha svårt att skaka av sig negativa kommentarer eller feedback.
 • Oroade över att göra misstag: De kan vara mer självkritiska och fokusera på sina svagheter, vilket kan leda till att de känner sig osäkra och oroliga.Mer benägna att känna stress: De kan ha svårare att hantera stress och känner sig ofta överväldigade av pressen i vardagen.
 • Söker bekräftelse från andra: De kan vara mer beroende av andras åsikter och söker ofta godkännande från de omkring dem.

Vad är skillnaderna mellan ESFJ-A och ESFJ-T?

ESFJ-A och ESFJ-T personligheter har mycket gemensamt, men de har också några viktiga skillnader som påverkar hur de hanterar olika situationer:

 1. Självförtroende: ESFJ-A-personer är generellt mer självsäkra och oberoende, medan ESFJ-T-personer är mer benägna att vara självkritiska och beroende av andras åsikter.
 2. Stresshantering: ESFJ-A-personer hanterar stress bättre och kan snabbt återhämta sig från motgångar, medan ESFJ-T-personer är mer känsliga för stress och kan kämpa med att hantera pressen.
 3. Reaktion på kritik: ESFJ-A-personer är mer benägna att ta kritik med en klackspark och använda den för att förbättra sig, medan ESFJ-T-personer kan ta kritik mer personligt och känna sig nere eller osäkra.

Vad är likheterna mellan ESFJ-A och ESFJ-T?

Trots sina skillnader har ESFJ-A och ESFJ-T också många likheter:

 1. Båda är sociala och utåtriktade: De trivs i sociala situationer och värdesätter relationer med andra människor.
 2. Båda är empatiska och omtänksamma: De har en stark känsla för andras känslor och behov och strävar efter att hjälpa och stödja dem.
 3. Båda är praktiska och beslutsamma: De gillar att arbeta med konkreta uppgifter och är målmedvetna när det gäller att nå sina mål.

Vanliga frågor om ESFJ-A och ESFJ-T personligheter

Är en ESFJ-A eller ESFJ-T personlighet bättre än den andra?

Svaret är nej, det finns ingen ”bättre” personlighetstyp. Båda har sina styrkor och svagheter, och det viktigaste är att varje individ förstår och accepterar sina egna egenskaper för att kunna utvecklas och leva ett balanserat liv.

Kan en person förändras från ESFJ-A till ESFJ-T eller vice versa?

Personlighetstyper är inte fasta och kan förändras över tid på grund av livserfarenheter, personlig utveckling och omständigheter. Det är möjligt för en person att övergå från ESFJ-A till ESFJ-T eller vice versa, men det kräver medvetenhet om sina egna beteendemönster och viljan att arbeta på att förändra dem.

Kan man vara både ESFJ-A och ESFJ-T samtidigt?

Det är inte troligt att en person skulle vara både ESFJ-A och ESFJ-T samtidigt, eftersom dessa personlighetsvarianter representerar olika sätt att hantera stress och självkritik. Men det är möjligt att visa vissa egenskaper från båda typerna i olika situationer eller vid olika tidpunkter i livet.

Slutsats

ESFJ-A och ESFJ-T personlighetstyperna är fascinerande och komplexa, med både likheter och skillnader som gör dem unika. Genom att förstå dessa personligheter och deras beteendemönster kan vi lära oss att hantera våra egna styrkor och svagheter samt förstå och stödja dem omkring oss som också kan vara ESFJ-A eller ESFJ-T.

I slutändan är det viktigaste att vi omfamnar och accepterar vår egen personlighet och arbetar på att utvecklas, oavsett om vi är ESFJ-A, ESFJ-T eller någon annan personlighetstyp. När vi väl känner oss själva och våra egna beteendemönster kan vi leva mer autentiska och balanserade liv och bygga starkare relationer med dem omkring oss.

Insert Image