INFJ-A & INFJ-T: Assertive & Turbulent Personlighet

INFJ-personlighetstypen, även känd som ”Advokaten”, är en av de mest ovanliga och komplexa personlighetstyperna enligt Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

I den här artikeln kommer vi att utforska två varianter av INFJ-personligheter: INFJ-A (Assertive) och INFJ-T (Turbulent). Vi kommer att dyka djupare in i vad som skiljer och förenar dessa två undergrupper och försöka svara på några vanliga frågor om dem.

Vad Är INFJ-A (Assertive)

INFJ-A personligheter är självsäkra individer som är lugna, självsäkra och trygga i sig själva. De är målmedvetna och ambitiösa, men samtidigt är de förstående och empatiska. Deras starka intuition hjälper dem att navigera genom livet och fatta kloka beslut. De tenderar att vara mer självgående än sina turbulenta motsvarigheter och är mindre benägna att påverkas av yttre kritik eller stress.

Vad Är INFJ-T (Turbulent)

INFJ-T personligheter, å andra sidan, är mer känslosamma och självkritiska. De är benägna att känna sig osäkra och tvivla på sina egna förmågor, vilket kan leda till att de är mer stresskänsliga. Trots detta har de en stark inre drivkraft och strävar efter att ständigt förbättra sig själva. De är också mycket känsliga för andras känslor och behov och har en naturlig förmåga att förstå och hjälpa andra.

Vad Är Skillnaderna Mellan INFJ-A & INFJ-T?

  1. Självförtroende: INFJ-A personligheter är mer självsäkra och trygga i sina egna förmågor, medan INFJ-T personligheter tenderar att vara mer självkritiska och osäkra.
  2. Stresshantering: INFJ-A individer hanterar stress bättre och är mindre benägna att påverkas av negativa händelser. INFJ-T personer är mer känsliga för stress och kan ha svårare att återhämta sig efter negativa upplevelser.
  3. Förändring och utveckling: INFJ-A personer är mer benägna att känna sig nöjda med sina prestationer och är mindre benägna att ständigt sträva efter förändring. INFJ-T personer är mer benägna att känna att de måste förbättra sig själva och ständigt söker personlig utveckling.
  4. Konflikthantering: INFJ-A personligheter är mer benägna att ta itu med konflikter på ett självsäkert och beslutsamt sätt, medan INFJ-T personer tenderar att undvika konfrontation och kan ha svårare att stå upp för sig själva.
  5. Känslighet för kritik: INFJ-A individer är mindre känsliga för kritik och kan se den som konstruktiv feedback. INFJ-T personer är mer benägna att ta kritik personligt och kan bli sårade eller försvarande när de konfronteras med negativa synpunkter.

Vad Är Likheterna Mellan INFJ-A & INFJ-T?

  1. Empati och medkänsla: Både INFJ-A och INFJ-T personligheter är mycket känsliga för andras känslor och behov. De har en naturlig förmåga att förstå andra människors känslor och kan lätt sätta sig i deras ställe.
  2. Intuition: Både INFJ-A och INFJ-T personer har en stark intuition som hjälper dem att navigera genom livet och fatta kloka beslut.
  3. Idealism: Båda varianterna av INFJ-personligheten är djupt idealistiska och strävar efter att göra världen till en bättre plats.
  4. Kreativitet: INFJ-A och INFJ-T personligheter är båda kreativa tänkare som ofta kommer på nya och innovativa lösningar på problem.
  5. Engagemang i relationer: Både INFJ-A och INFJ-T personer värdesätter sina relationer djupt och är villiga att investera tid och energi för att upprätthålla och förbättra dem.

Vanliga Frågor

Kan en person byta mellan INFJ-A och INFJ-T?

Ja, det är möjligt för en person att förändras över tid och utveckla nya beteenden och attityder. Detta kan resultera i en övergång från en assertiv till en turbulent personlighetstyp, eller vice versa.

Är INFJ-A eller INFJ-T bättre?

Ingen av de två varianterna är bättre än den andra. Båda har sina styrkor och svagheter, och det är viktigt att varje individ lär känna sina egna personlighetsdrag för att kunna utnyttja sina styrkor och arbeta med sina svagheter.

Hur kan jag veta om jag är en INFJ-A eller INFJ-T personlighet?

För att få en djupare förståelse för din egen personlighetstyp kan du ta ett personlighetstest, såsom MBTI eller 16Personalities. Dessa tester ger dig en grundläggande förståelse för din personlighetstyp och om du är mer assertiv eller turbulent.

Insert Image