• Hem
 • /
 • Blogg
 • /
 • Personligheter
 • /
 • Intervjufrågor Personlighet: Nyckeln Till Att Avslöja Den Perfekta Kandidaten

Intervjufrågor Personlighet: Nyckeln Till Att Avslöja Den Perfekta Kandidaten

Att hitta rätt kandidat för en position kan vara en utmanande uppgift. Förutom att bedöma en kandidats kompetens och erfarenhet, är det viktigt att förstå deras personlighet och hur den kan påverka deras arbetsprestation och anpassning till företagskulturen. Intervjufrågor om personlighet kan hjälpa dig att avslöja denna viktiga information och leda dig till den perfekta kandidaten för ditt team.

I den här artikeln kommer vi att dyka djupt ner i olika intervjufrågor om personlighet och deras användning, samt hur man kan använda dem för att få en bättre bild av kandidaterna. Vi kommer även att diskutera några vanliga frågor och svar kring detta ämne.

Intervjufrågor personlighet – Varför är de så viktiga?

Varför ställa personlighetsfrågor?

Det finns flera skäl till att det är viktigt att ställa personlighetsfrågor under intervjun:

 1. För att bedöma kandidatens kulturella anpassning: En kandidat med rätt personlighet kan snabbt anpassa sig till företagets arbetskultur och samarbeta effektivt med sina kollegor.
 2. För att förutse arbetsprestation: En person med en personlighet som passar bra för en viss position kan prestera bättre och ha högre arbetstillfredsställelse.
 3. För att minska personalomsättningen: Genom att förstå kandidatens personlighet kan du undvika att anställa någon som inte passar in och därmed minska risken för att de lämnar företaget snart efter anställning.

Hur man använder intervjufrågor om personlighet

Det är viktigt att välja rätt frågor att ställa för att få en djupare inblick i kandidatens personlighet. Här är några tips för att använda personlighetsfrågor effektivt:

 1. Förbered frågorna i förväg: Ta dig tid att fundera över vilka frågor som bäst passar den aktuella positionen och företagets kultur.
 2. Variera frågorna: Använd en kombination av öppna och slutna frågor för att få en mer nyanserad bild av kandidatens personlighet.
 3. Lyssna uppmärksamt på svaren: Var observant på hur kandidaten uttrycker sig och hur de reagerar på dina frågor.
 4. Ställ följdfrågor: Om du behöver mer information, tveka inte att ställa följdfrågor för att få en klarare bild av kandidatens personlighet.

Exempel på effektiva intervjufrågor om personlighet

Vilka personlighetsfrågor bör ställas?

Här är några exempel på personlighetsfrågor som kan ge dig en bättre förståelse för kandidatens personlighet:

 1. Fråga: Hur hanterar du konflikter med kollegor eller överordnade?
  Aspekt: Konflikthantering och kommunikationsförmåga.
 2. Fråga: Vilken typ av ledarskap föredrar du?
  Aspekt: Anpassningsförmåga till olika ledarskapsstilar.
 3. Fråga: Beskriv en situation där du var tvungen att ta ett svårt beslut. Hur kom du fram till ditt beslut och vilka konsekvenser hade det?
  Aspekt: Beslutsfattande och ansvarstagande.
 4. Fråga: Vilka är dina metoder för att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter?
  Aspekt: Tidsplanering och organisatoriska färdigheter.
 5. Fråga: Hur motiverar du dig själv när du står inför utmaningar eller motgångar på jobbet? Aspekt: Självmotivation och motståndskraft.
 6. Fråga: Berätta om en gång när du var tvungen att lära dig något nytt snabbt på jobbet. Hur gick du tillväga för att bemästra det?
  Aspekt: Lärande och anpassningsförmåga.
 7. Fråga: Hur involverar du dina kollegor när du arbetar med en gruppuppgift?
  Aspekt: Samarbetsförmåga och teamarbete.
 8. Fråga: Har du någon gång tagit initiativet till att förbättra en process eller rutin på jobbet? Om ja, berätta om hur du gjorde det och vilka resultat det ledde till.
  Aspekt: Initiativtagande och problemlösning.
 9. Fråga: Vilken roll tar du oftast i ett teamprojekt?
  Aspekt: Teamdynamik och självinsikt.
 10. Fråga: Beskriv hur du hanterar negativ feedback och hur du använder den för att växa professionellt.
  Aspekt: Mottaglighet för feedback och personlig utveckling.

Dessa frågor kan ge dig en mer nyanserad bild av kandidatens personlighet och hur de sannolikt kommer att fungera i arbetsmiljön och inom teamet. Kom ihåg att anpassa frågorna efter den specifika rollen och företagskulturen för att få en så relevant inblick som möjligt.

Tips för att tolka svaren på personlighetsfrågorna

 1. Var uppmärksam på kandidatens kroppsspråk och röstton när de svarar på frågorna.
 2. Försök att bedöma hur ärliga och självmedvetna kandidaterna är i sina svar.
 3. Jämför svaren med de egenskaper och värderingar som är viktiga för din organisation och den aktuella positionen.

Vanliga frågor och svar om intervjufrågor personlighet

Är det lagligt att ställa personlighetsfrågor under en intervju?

Ja, det är lagligt att ställa personlighetsfrågor under en intervju, så länge frågorna inte diskriminerar eller bryter mot några lagar. Se till att dina frågor fokuserar på arbetsrelaterade egenskaper och inte rör sig in på förbjudna områden, såsom religion, etnicitet, kön eller ålder.

Kan personlighetsfrågor ersätta formella personlighetstester?

Personlighetsfrågor under en intervju kan ge en viss inblick i kandidatens personlighet, men de kan inte ersätta formella personlighetstester. Om du vill ha en mer detaljerad och objektiv bedömning av kandidatens personlighet, kan det vara en bra idé att använda sig av en professionell personlighetstest i kombination med intervjun.

Hur kan jag vara säker på att jag inte snedvrider min bedömning av kandidaten när jag ställer personlighetsfrågor?

För att undvika snedvridning i din bedömning, bör du:

 1. Förbereda frågorna i förväg och använda samma frågor för alla kandidater.
 2. Fokusera på arbetsrelaterade egenskaper snarare än personliga preferenser.
 3. Var medveten om dina egna fördomar och försök att vara så objektiv som möjligt i din bedömning.