INTP-A & INTP-T

Personlighetstyper är en fascinerande aspekt av människans psykologi, och Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av de mest populära verktygen för att kategorisera dem. INTP är en av de sexton personlighetstyper som definieras av MBTI, och den kan delas upp i två underkategorier: INTP-A (Assertive) och INTP-T (Turbulent).

I denna artikel kommer vi att utforska dessa två underkategorier och hur de skiljer sig från varandra.

Vad Är INTP-A (Assertive)?

INTP-A, eller den assertiva varianten av INTP, är en personlighetstyp som kännetecknas av att vara självsäker, självständig och rationell. De är naturliga problemlösare som älskar att analysera och förstå världen omkring dem.

Hur Är INTP-A Personlighet?

INTP-A-personer är:

 • Självsäkra: De är säkra på sina egna förmågor och beslut, vilket gör att de är bekväma med att ta ansvar och risker.
 • Självständiga: De föredrar att arbeta på egen hand och behöver sällan någon annans hjälp för att nå sina mål.
 • Rationella: De är logiska tänkare som förlitar sig på fakta och analys för att lösa problem och fatta beslut.

Vad Är INTP-T (Turbulent)?

INTP-T, eller den turbulenta varianten av INTP, är en personlighetstyp som kännetecknas av att vara mer känslomässigt instabil än INTP-A. De är fortfarande rationella och analytiska, men deras känslor kan ofta påverka deras beslut och beteende.

Hur Är INTP-T Personlighet?

INTP-T-personer är:

 • Känsliga: De är mer benägna att känna sig stressade och oroliga över vad andra tycker om dem, vilket kan leda till att de ifrågasätter sina egna beslut.
 • Ostadiga: De kan ha svårt att hålla sig fokuserade på lång sikt och kan lätt distraheras av nya idéer eller projekt.
 • Kreativa: De är ofta mycket kreativa och nyskapande, vilket kan göra dem framgångsrika inom konst, design och andra kreativa yrken.

Vad Är Skillnaderna Mellan INTP-A & INTP-T?

Några av de främsta skillnaderna mellan INTP-A och INTP-T är:

 1. Självförtroende: INTP-A-personer är mer självsäkra och orubbliga i sina beslut, medan INTP-T-personer tenderar att ifrågasätta sig själva och sina beslut mer frekvent.
 2. Känslomässig stabilitet: INTP-A är generellt mer emotionellt stabila och hanterar stress bättre än INTP-T, som är mer benägna att uppleva ångest och oro.
 3. Sociala färdigheter: INTP-A-personer är mer benägna att vara oberoende och behöver inte lika mycket social bekräftelse som INTP-T, som kan vara mer känsliga för andras åsikter.
 4. Fokus: INTP-A har en tendens att vara mer målmedvetna och fokuserade på lång sikt, medan INTP-T kan vara mer impulsiva och distraherade av nya idéer.

Vad Är Likheterna Mellan INTP-A & INTP-T

Trots skillnaderna mellan INTP-A och INTP-T finns det också flera likheter:

 1. Analytiskt tänkande: Båda typerna är rationella, logiska och analytiska i sitt tänkande och beslutsfattande.
 2. Kreativitet: Både INTP-A och INTP-T har en stark kreativ ådra och är intresserade av att utforska nya idéer och perspektiv.
 3. Problemlösning: Båda personlighetstyperna är utmärkta problemlösare som älskar att fördjupa sig i komplexa frågor och hitta innovativa lösningar.
 4. Introversion: Både INTP-A och INTP-T är introverta personligheter som föredrar att tillbringa tid på egen hand och reflektera över sina tankar och idéer.

Vanliga Frågor

Kan en person ändra från INTP-A till INTP-T eller vice versa?

Det är möjligt att en person kan utvecklas och förändras över tid på grund av personliga erfarenheter eller omständigheter, vilket kan leda till att de övergår mellan INTP-A och INTP-T.

Är INTP-A eller INTP-T bättre i arbetslivet?

Båda typerna har sina styrkor och svagheter i arbetslivet. INTP-A kan vara mer självständiga och självgående, medan INTP-T kan vara mer kreativa och anpassningsbara. Vilken typ som är ”bättre” beror på arbetssituationen och vilka egenskaper som värderas mest.

Hur kan jag avgöra om jag är INTP-A eller INTP-T?

Du kan genomföra ett personlighetstest, som MBTI eller 16-personligheter, för att få en bättre uppfattning om din personlighetstyp och om du är mer benägen att vara INTP-A eller INTP-T.

Slutsats

INTP-A och INTP-T är två unika underkategorier av INTP-personlighetstypen, med distinkta skillnader och likheter. Genom att förstå dessa skillnader kan vi få en bättre förståelse för våra egna.

Insert Image