ISTP-A & ISTP-T: Assertive & Turbulent Personlighet

ISTP-A och ISTP-T är två varianter av ISTP personlighetstypen, kända för sin självständighet, problemlösningsförmåga och äventyrliga natur.

I den här artikeln kommer vi att utforska de unika egenskaperna hos ISTP-A och ISTP-T personligheter, deras likheter och skillnader, samt svara på några vanliga frågor kring dessa fascinerande personlighetstyper.

Vad Är ISTP-A (Assertive)?

ISTP-A, är en av de 16 personlighetstyperna enligt Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Denna variant av ISTP är kännetecknad av självständighet, självsäkerhet och en stark förmåga att lösa problem och analysera situationer.

Hur Är ISTP-A Personlighet?

ISTP-A personligheter är självständiga problemlösare som trivs när de får utrymme att utforska och experimentera med världen runt omkring dem. De är kända för att vara:

 • Självsäkra: ISTP-A personer har en stark tro på sina egna förmågor och är inte rädda för att ta risker och prova nya saker.
 • Praktiska: De fokuserar på konkreta lösningar snarare än teorier, och de är skickliga på att snabbt hitta sätt att förbättra situationer.
 • Spontana: ISTP-A individer lever i nuet och trivs med att ta saker som de kommer, snarare än att oroa sig för framtiden eller älta det förflutna.
 • Reserverade: De tenderar att vara tystlåtna och kan vara svåra att lära känna, eftersom de värdesätter sin personliga integritet och tid för sig själva.

Vad Är ISTP-T (Turbulent)?

ISTP-T, är den andra varianten av ISTP personlighetstypen. ISTP-T personer delar många likheter med ISTP-A, men skiljer sig i vissa aspekter på grund av deras mer osäkra och självkritiska natur.

Hur Är ISTP-T Personlighet?

ISTP-T personligheter är också självständiga problemlösare, men de har en mer osäker och självkritisk inställning till sina förmågor och beslut. De är kända för att vara:

 • Självkritiska: ISTP-T personer tenderar att ställa höga krav på sig själva och kan vara mycket självkritiska när de inte lever upp till dessa förväntningar.
 • Försiktiga: Till skillnad från ISTP-A, som är mer benägna att ta risker, är ISTP-T mer försiktiga och noggranna när de fattar beslut och utför uppgifter.
 • Känsliga för stress: De har en tendens att bli mer påverkade av stress och negativa situationer än sina assertiva motsvarigheter, vilket kan leda till överväldigande känslor och en tendens att dra sig tillbaka.
 • Anpassningsbara: Trots deras osäkerhet är ISTP-T personer fortfarande mycket anpassningsbara och kan lära sig snabbt för att förbättra sina förmågor och hantera nya situationer.

Vad Är Skillnaderna Mellan ISTP-A & ISTP-T?

Det finns några nyckelskillnader mellan ISTP-A och ISTP-T personligheter:

 1. Självförtroende: ISTP-A personer har högre självförtroende och är mer självsäkra i sina beslut och förmågor än ISTP-T, som är mer benägna att ifrågasätta sig själva och vara självkritiska.
 2. Risktagande: ISTP-A är mer benägna att ta risker och prova nya saker, medan ISTP-T är mer försiktiga och noggranna i sina handlingar.
 3. Hantering av stress: ISTP-A har en bättre förmåga att hantera stress och påfrestningar än ISTP-T, som kan bli överväldigade av negativa situationer.

Vad Är Likheterna Mellan ISTP-A & ISTP-T?

ISTP-A och ISTP-T personligheter delar flera likheter:

 1. Problemlösande: Båda typerna är utmärkta problemlösare med en stark förmåga att analysera situationer och hitta effektiva lösningar.
 2. Självständighet: De värdesätter båda sin självständighet och trivs när de får utrymme att utforska och experimentera på egen hand.
 3. Spontanitet: ISTP-A och ISTP-T är båda spontana personer som lever i nuet och anpassar sig snabbt till förändringar.

Vanliga Frågor

Kan en ISTP person ändra sig från ISTP-A till ISTP-T, eller vice versa?

Personlighetsdrag kan utvecklas och förändras över tid, men det är osannolikt att någon skulle genomgå en total förändring från ISTP-A till ISTP-T eller vice versa. Däremot kan en ISTP person bli mer självsäker eller mer självkritisk beroende på sina erfarenheter och livssituationer.

Hur kan man identifiera om någon är ISTP-A eller ISTP-T?

Det bästa sättet att identifiera om någon är ISTP-A eller ISTP-T är att observera deras beteende och interaktioner. Är personen självsäker och riskbenägen, eller mer försiktig och självkritisk? Det kan också vara en bra idé att genomföra ett personlighetstest för att få bättre insikter i din personlighet.

Slutsats

ISTP-A och ISTP-T personligheter är båda fascinerande och unika varianter av ISTP personlighetstypen. Medan de delar många likheter som problemlösare, självständighet och spontanitet, skiljer de sig åt när det gäller självförtroende, risktagande och hantering av stress. Genom att förstå dessa likheter och skillnader kan vi bättre uppskatta och stödja ISTP personer i våra liv och hjälpa dem att nå sin fulla potential.

Insert Image